Anders Johansson, forskare

Tandläkarutbildningen Molekylär parodontologi

Anders Wänman, professor/specialistutbildad tandläkare

Prefekt

Tandläkarutbildningen Klinisk oral fysiologi Administration odontologi

Berit Ardlin, universitetslektor

Odontologisk materialvetenskap Tandläkarutbildningen Tandteknikerprogrammet

Carina Lundqvist, tandläkare

Käkkirurgi/Oral and Maxillofacial Surgery

Eva Levring Jäghagen, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare

Ställföreträdande prefekt

Tandläkarutbildningen Oral diagnostisk radiologi

Göran Sjögren, övrig/annan befattning

Odontologisk materialvetenskap Tandläkarutbildningen

Maria Garoff, tandläkare

Tandläkarutbildningen Oral diagnostisk radiologi

ST-tandläkare Oral Protetik, klinisk handledare i grundutbildningen för tandläkare.

Mats Sjöström, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare

Tandläkarutbildningen Käkkirurgi/Oral and Maxillofacial Surgery

Monica Brage, forskningsassistent

Tandläkarutbildningen Molekylär parodontologi

Monica Brage, doktorand

Tandläkarutbildningen Molekylär parodontologi

Negin Balfe, doktorand

Tandläkarutbildningen Klinisk oral fysiologi

Negin Balfe, doktorand

Tandläkarutbildningen Klinisk oral fysiologi

Ola Wiodahl, samordnare, ekonomi

Katalogansvarig Administratör

Administration odontologi

Rima Sulniute, forskningsingenjör, förste

Tandläkarutbildningen Molekylär parodontologi

Sari Korva, administratör, utbildning

Webbansvarig Administratör Katalogansvarig

Administration odontologi

Stefan Lundgren, övrig/annan befattning

Tandläkarutbildningen Käkkirurgi/Oral and Maxillofacial Surgery

Ulf Lerner, övrig/annan befattning

Tandläkarutbildningen Molekylär parodontologi

Wen Kou, universitetslektor, förenad anställning

Odontologisk materialvetenskap Tandläkarutbildningen


Sidansvarig: Sari Korva

Utskriftsversion