Alan Zayed, forskarstuderande

Externt anknutna Religionsvetenskap och teologi

Anna Larsson, professor

Biträdande prefekt

Idéhistoria Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Björn Norlin, forskare

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Charlott Wikström, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Charlotta Svonni, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Daniel Andersson, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Daniel Lindmark, professor

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Religionsvetenskap och teologi

Elisabeth Raddock, universitetslektor

Företrädare för lika villkor

Religionsvetenskap och teologi

Emil Marklund, doktorand

Företrädare för lika villkor

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Fredrik Lindborg, systemadministratör, IT

Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig Arbetsmiljöombud

Inês Félix, doktorand (tjänstledig)

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Johan Hansson, forskare

Brandskyddsombud

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Matilda Keynes, forskarstuderande

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Mersija Fetibegovic, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Synne Myreböe, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Thomas Girmalm, universitetslektor

Programansvarig

Religionsvetenskap och teologi

Tomas Karlsson, forskarstuderande

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Prefekt Jonas Nilsson
Biträdande prefekt Anna Larsson
Studierektor Jenny Eklöf
Studievägledare Catharina Andersson
Studievägledare för historia och idéhistoria
Lars Samuelsson
Studievägledare för filosofi
Mikael Lundmark
Studievägledning för religionsvetenskap och teologi
Peter Holmblad
Studievägledare för arkeologi
Programansvarig Anna Sténs
Humanistiskt samhällsprogram
Johan Linderholm
Masterprogrammet i miljöarkeologi
Kalle Grill
Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys
Peter Holmblad
Arkeologiprogrammet
Thomas Girmalm
Kandidat-, magister- och masterprogram i teologi
Administratör Kristina Adolfsson-Jacobsson
Administrativ samordnare
Linda Edlund
Ekonomiadministratör
Maria Berglind
Studieadministratör för arkeologi och historia
Marie Lundborg Jonsson
Studieadministratör för religionsvetenskap, teologi och kurser inom lärarutbildningen
IT-ansvarig Fredrik Lindborg
Katalogansvarig Fredrik Lindborg
Sandra Olsson
Webbansvarig Fredrik Lindborg
Sandra Olsson
Arbetsmiljöombud Fredrik Lindborg
Brandskyddsombud Johan Hansson
Företrädare för lika villkor Elisabeth Raddock
Emil Marklund

Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för idé- och samhällsstudier