Ulrika Sahlen, informatör

Katalogansvarig Webbansvarig

Prefekt Mikael Henningsson
Biträdande prefekt Annika Nordlund
Michael Gruber
Studierektor Anna Sundström
Studierektor för Kognitionsvetenskapliga program och fristående kurser
Camilla Hakelind
Studierektor för Psykologprogrammen
Maria Nordin
Studierektor för forskarutbildningen
Studievägledare Jenny Feltenmark
Programvägledare psykologprogrammen
Jenny Nilsson
Programvägledare för kognitionsvetarprogrammet och fristående kurser
Administratör Anette Järvi Andersson
Ekonomiadministratör
Ann-Louise Söderlund
Administratör psykologmottagningen, projektadministratör
Chatrine Westerlund
Personalsamordnare
Erica Åström
Studieadministratör kognitionsvetenskapliga programmet, fristående kurser
Joanna Andersson
Studieadministratör psykologprogrammet
Johanna Lidgren
Studieadministratör
Lena Holmgren
Administratör Psykologmottagningen, studieadm, forskaradm
Linda Johnson
Administrativ chef
Mikael Ahlberg
Assistent
Mona Wiklund-Hed
Ekonomiadministratör
Therese Söderlund
Projektassistent, studentadministratör
Ulrika Gelfgren
Ylva Johansson
Ekonomisamordnare
Katalogansvarig Chatrine Westerlund
Jenny Bagglund
Mikael Henningsson
Ulrika Sahlen
Webbansvarig Moa Eirell
Ulrika Sahlen
Kommunikatör
Arbetsmiljöombud Anita Pettersson-Strömbäck
Företrädare för lika villkor Anna-Sara Claeson
Jämställdhetsombud

Avdelningar


Sidansvarig: Jenny Bagglund

Utskriftsversion