Föreståndare Tommy Olsson
Biträdande föreståndare Maréne Landström
Katalogansvarig Maria Israelsson Nordström

Kontaktinformation

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Kontaktinformation