Vicerektor Dieter Müller är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet.

Fredrik Gärling, administratör, studie

Katalogansvarig Webbansvarig Administratör

Geografi

Magnus Lindmark, professor

Företrädare för lika villkor

Ekonomisk historia

Urban Lindgren, professor

Biträdande prefekt Ställföreträdande prefekt

Geografi

Prefekt Kerstin Westin
Biträdande prefekt Helen Strömberg
Urban Lindgren
Ställföreträdande prefekt Urban Lindgren
Studierektor Thomas Pettersson
Studierektor Ekonomisk historia
Örjan Pettersson
Studievägledare Hans Jörgensen
Studievägledare Ekonomisk historia
Håkan Appelblad
Studievägledare Kulturgeografi
Administratör Fredrik Gärling
Studieadministratör
Lotta Brännlund
Ekonomisamordnare
Maria Lindström
Studieadministratör
IT-ansvarig Erik Bäckström
IT-ansvarig
Katalogansvarig Bo Segerstedt
Erik Bäckström
Fredrik Gärling
Maria Lindström
Webbansvarig Fredrik Gärling
Arbetsmiljöombud Gunnar Lantz
Örjan Pettersson
Företrädare för lika villkor Charlotta Hedberg
Magnus Lindmark

Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia