Jag är docent i experimentell medicin och lektor i kostvetenskap. Min forskning rör metabol sjuklighet, nutrition, fetma och fysisk aktivitet.

Josefin Brodin, universitetsadjunkt

Företrädare för lika villkor Studievägledare

Marie Friman, administratör, studie

Webbansvarig IT-ansvarig Katalogansvarig Administratör

Prefekt Cecilia Olsson
Biträdande prefekt Maria Waling
Ställföreträdande prefekt Annica Nylander
Studierektor Annica Nylander
Studievägledare Josefin Brodin
Programansvarig Sandra Einarsson
Dietistprogrammet
Sofia Rapo
Kostvetarprogrammet
Administratör Marie Friman
Studieadministratör
IT-ansvarig Marie Friman
Katalogansvarig Marie Friman
Webbansvarig Marie Friman
Arbetsmiljöombud Ewacarin Sehlstedt
Företrädare för lika villkor Ethel Kautto
Josefin Brodin

Sidansvarig: Marie Friman

Utskriftsversion

Kontaktinformation