Arbetar som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad med förenad anställning till Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus.

Ann Jacobsson, universitetslektor

Institutionen för omvårdnad i Örnsköldsvik

Johan Åhlin, universitetslektor

Institutionen för omvårdnad i Skellefteå

Karin Sundin, professor

Institutionen för omvårdnad i Örnsköldsvik

Lena Lejon, chef, administrativ

Administrativ chef Katalogansvarig Företrädare för lika villkor

Majken Hjalmarsson, samordnare, ekonomi

Brandskyddsombud Webbansvarig Administratör IT-ansvarig Katalogansvarig

Arbetar som lektor vid sjuksköterskeutbildningen. Leg. sjuksköterska, tidigare arbetat vid njurmedicin. Leg. lärare.

Prefekt Britt-Marie Lindgren
Biträdande prefekt Birgitta Olofsson
Ställföreträdande prefekt Birgitta Olofsson
Administrativ chef Lena Lejon
Studierektor Inga-Maj Persson Ljung
Umeå Skellefteå
Mitzie Nordh
Umeå Örnsköldsvik
Studievägledare Helen Forsgren
Programansvarig Kerstin Viglund
Administratör Birgitta Nilsson
Studieadministratör VFU
Camilla Rosendal
Studieadministratör
Gunnel Eriksson
Utbildningsadministratör
Lena Richardt
Studieadministratör VFU
Madeleine Åberg-Svensk
Utbildningsadministratör
Majken Hjalmarsson
Ekonomiadministratör
Malin Andersson
Institutionsadministratör
Maria Thelander
Studieadministratör
Sofia Rova
Studieadministratör
Åsa Nordström
Internationell kontaktperson Anders Ringnér
Annika Bay
IT-ansvarig Krister Lindwall
Larry Fredriksson
Majken Hjalmarsson
Katalogansvarig Lena Lejon
Majken Hjalmarsson
Malin Andersson
Webbansvarig Majken Hjalmarsson
Arbetsmiljöombud Sonja Nordin
Brandskyddsombud Majken Hjalmarsson
Företrädare för lika villkor Lena Lejon

Kontaktinformation