Björn Ahlström, universitetslektor

Företrädare för lika villkor

Centrum för skolledarutveckling

Christina Boström, administratör, institution

Administratör Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig Arbetsmiljöombud Brandskyddsombud

Arbetar med administration för utbildning på forskarnivå.

Eva Leffler, universitetslektor

Centrum för skolledarutveckling

Helene Ärlestig, universitetslektor

Avdelningschef Biträdande prefekt

Centrum för skolledarutveckling

Ulf Leo, universitetslektor

Studierektor

Centrum för skolledarutveckling

Prefekt Magnus Blomgren
Biträdande prefekt Camilla Sandström
Helene Ärlestig
Avdelningschef Helene Ärlestig
föreståndare för Centrum för skolledarutveckling
Studierektor Katarina Norberg
Centrum för skolledarutveckling
Patrik Johansson
Ulf Leo
Centrum för skolledarutveckling
Studievägledare Anna Palmgren Vahlroos
Programansvarig Ann-Sofi Rönnbäck
Programmet för internationell kris- och konflikthantering
David Feltenius
Politices kandidatprogrammet
Dzenan Sahovic
Masterprogrammet Krishantering och fredsbyggande
Torbjörn Bergman
Forskarutbildningsansvarig
Administratör Anna Palmgren Vahlroos
Studieadministration
Christina Boström
Administration av utbildning på forskarnivå
Ewa Morén
Ekonomi
Linn Antonsson
Centrum för skolledarutveckling
Marie Olsson
Personalsamordnare
Mattias Källström
Ekonomisamordnare
Sezen Atik Gumuscu
Ekonomi
Internationell kontaktperson Ann-Sofi Rönnbäck
Internationell koordinator, utbytesstudier
IT-ansvarig Christina Boström
IT-kontaktperson
Katalogansvarig Christina Boström
Marie Olsson
Webbansvarig Christina Boström
Arbetsmiljöombud Christina Boström
ordinarie
Péteris Timofejevs Henriksson
ersättare
Brandskyddsombud Christina Boström
Företrädare för lika villkor Björn Ahlström
Irina Mancheva

Sidansvarig: Marie Olsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation