Jonas Näslund, forskare

Infektionssjukdomar Klinisk bakteriologi

Magnus Evander, professor

Företrädare för lika villkor

Virologi

Mari Norgren, professor

Ställföreträdande prefekt Avdelningschef

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Prefekt Anders Sjöstedt
Ställföreträdande prefekt Mari Norgren
Avdelningschef Anders Sjöstedt
Prefekt, Enhetschef Klinisk bakteriologi
Birgitta Evengård
Enhetschef - Infektionssjukdomar
Fredrik Elgh
Enhetschef Virologi
Kristina Lejon
Enhetschef - Immunologi
Lucia Mincheva-Nilsson
Enhetschef - Klinisk immunologi
Mari Norgren
Enhetschef - Biomedicinsk laboratorievetenskap
Administratör Lena Hallström-Nylen
Sarita Nordström
Klinisk Mikrobiologi
IT-ansvarig Ylva Hedberg Fransson
IT-ansvarig - samordning Climi
Katalogansvarig Lena Hallström-Nylen
Maja Ingo
Arbetsmiljöombud Anders Fredlander
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Anna Överby Wernstedt
Eva Delin
AMO Klinisk immunologi
Igor Golovlev
AMO Klinisk bakteriologi
Olga Nagaeva
Klinisk immunologi
Företrädare för lika villkor Magnus Evander
Virologi

Kontaktinformation

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Kontaktinformation