Ann-Christin Edlund, chef, personal, bitr

Katalogansvarig

Löneadministration (LA) Personal- och organisationsutveckling (POU)

Caroline Henrysson, utvecklingskonsult

Handläggare för lika villkor

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Ebba Moritz, utvecklingskonsult

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Lars Mähler, utvecklingskonsult

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Lars Nordlander, chef, personal

Enhetschef

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Mikaela Hammarstedt, utvecklingskonsult

Handläggare för lika villkor

Personal- och organisationsutveckling (POU)