Prefekt Lena Gunhaga
Administratör Lina Sollén
Ekonomisamordnare
IT-ansvarig Stefan Norlin
Katalogansvarig Lina Sollén
Webbansvarig Lina Sollén
Arbetsmiljöombud Jurate Straseviciene
Brandskyddsombud Fredrik Backlund
Företrädare för lika villkor Lars Nilsson
Lena Gunhaga

Sidansvarig: Lina Sollén

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)