Magnus Wink, universitetsadjunkt

Internationell kontaktperson Arbetsmiljöombud

Prefekt Anna Widén
Biträdande prefekt Eva Skåreus
Studierektor Stigbjörn Lestander
Studievägledare Stigbjörn Lestander
Administratör Björn Oplaat Roman
Ekonomisamordnare
Camilla Henriksson
Administratör
Internationell kontaktperson Magnus Wink
IT-ansvarig Emil Lindqvist
Mikael Heinonen
Katalogansvarig Camilla Henriksson
Webbansvarig Emil Lindqvist
Mikael Heinonen
Arbetsmiljöombud Magnus Wink
Brandskyddsombud Martin Flood
Företrädare för lika villkor Erik Sigurdson
Företrädare för lika villkor
Karin Ågren
Företrädare för lika villkor

Kontaktinformation

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen