Ana Virel, forskningsingenjör, förste

Grupp Sara af Bjerkén Lärare A-flygeln Lärare D1-flygeln

André Vicente, doktorand

Grupp Per Stål Lärare A-flygeln

Anita Dreyer-Perkiömäki, administratör, personal

Företrädare för lika villkor Administratör Webbansvarig Katalogansvarig

Administration IMB

Cecilia Fernandez, postdoktor

Grupp Daniel Marcellino Lärare D1-flygeln

Daniel Marcellino, forskarassistent

Arbetsmiljöombud

Grupp Daniel Marcellino Lärare D1-flygeln

Enateri Alakpa, postdoktor

Lärare A-flygeln Grupp Mikael Wiberg

Fredrik Toss, doktorand

Lärare A-flygeln Grupp Mikael Wiberg

Hanna Nord, forskningsingenjör, förste

Grupp Jonas von Hofsten Lärare D1-flygeln

Iwan Jones, forskare

Lärare A-flygeln Grupp Mikael Wiberg

Juha Prittinen, postdoktor

Lärare A-flygeln Grupp Patrik Danielson

Lars-Eric Thornell, professor emeritus

Grupp Per Stål Lärare A-flygeln Lärare D1-flygeln

Per Lindström, professor

Företrädare för lika villkor

Lärare D1-flygeln Grupp Per-Arne Oldenborg

Per Utsi, forskningsingenjör

Brandskyddsombud

Grupp Paolo Medini Grupp Benoni Edin Grupp Lars Nyberg Grupp Juan Jiang

Per-Arne Oldenborg, professor

Ställföreträdande prefekt

Administration IMB Lärare D1-flygeln Grupp Per-Arne Oldenborg

Roger Widmark, systemadministratör, IT

IT-ansvarig

Grupp Paolo Medini Administration IMB Grupp Juan Jiang

Roine El-Habta, doktorand

Lärare A-flygeln Grupp Patrik Danielson

Rutger Laterveer, övrig/annan befattning

Grupp Sara af Bjerkén Lärare D1-flygeln

Staffan Johansson, professor

Företrädare för lika villkor

Lärare D1-flygeln Grupp Staffan Johansson

Sture Forsgren, professor emeritus

Lärare A-flygeln Lärare D1-flygeln Grupp Patrik Danielson

Tomas Mediavilla Carranza, övrig/annan befattning

Grupp Daniel Marcellino Lärare D1-flygeln


Kontaktinformation

Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Besöksadress