Anna-Maria Eriksson, administratör, institution

Administratör IT-ansvarig Katalogansvarig

Klinisk fysiologi Anestesiologi och intensivvård Hand- och plastikkirurgi Urologi och andrologi Ortopedi Kirurgi

David Wariaro, läkare

Anestesiologi och intensivvård

Doris Kesek, läkare

Anestesiologi och intensivvård

Jag är läkare inom anestesi och intensivvård, jobbar i Östersund. Jag jobbar ungefär 80 % kliniskt i dagsläget och övriga 20 % med forskning.

Jonas Tydén, doktorand

Anestesiologi och intensivvård

Linnéa Höök, administratör, institution

Katalogansvarig

Anestesiologi och intensivvård Urologi och andrologi Ortopedi Kirurgi

Programrådsordförande för läkarprogrammet i Umeå. Ansvarig för kunskapsprov för läkare tränade utanför EU/EES. Universitetslektor på Sunderby sjukhus.

Marie Eriksson, samordnare, administrativ

Företrädare för lika villkor Katalogansvarig

Klinisk fysiologi Anestesiologi och intensivvård Hand- och plastikkirurgi Urologi och andrologi Ortopedi Kirurgi

Mattias Höglund, samordnare, ekonomi

Klinisk fysiologi Anestesiologi och intensivvård Hand- och plastikkirurgi Urologi och andrologi Ortopedi Kirurgi

Michael Haney, professor/överläkare

Företrädare för lika villkor Avdelningschef

Anestesiologi och intensivvård

Sofie Jacobson, läkare

Anestesiologi och intensivvård

Specialist i anestesiologi och intensivvård samt klinisk fysiologi. PhD 2014 UMU. Klinisk patientnära forskning: vätsketerapi, preoxygenering, eko.

Specialist i anestesiologi och intensivvård samt klinisk fysiologi. PhD 2014 UMU. Klinisk patientnära forskning: vätsketerapi, preoxygenering, eko.

Åsa Bromfalk, doktorand

Anestesiologi och intensivvård

Prefekt Christina Ljungberg
Ställföreträdande prefekt Markku Haapamäki
Avdelningschef Amir Sherif
Enhetschef urologi och andrologi
Kjell Karp
Enheten för klinisk fysiologi
Markku Haapamäki
Enheten för kirurgi
Michael Haney
Enhetschef anestesi
Tobias Näslund
Idrottslabbet
Administratör Anna-Maria Eriksson
Enheten för Kirurgi
IT-ansvarig Anna-Maria Eriksson
Enhet för kirurgi
Katalogansvarig Anna-Maria Eriksson
Linnéa Höök
Marie Eriksson
Ulla Margareta Gidlund
Företrädare för lika villkor Marie Eriksson
Michael Haney

Kontaktinformation

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap