Björn Sigurdsson, formgivare grafisk

Webbansvarig Företrädare för lika villkor

Plan 5

Jag är docent och universitetslektor i Beteendevetenskapliga mätningar.

Arbetar som provutvecklare på Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). Wikipedian.

Pär Segerbrant, universitetsadjunkt

Studierektor Internationell kontaktperson

Plan 3

Sebastian Bardt, systemutvecklare

Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig

Plan 5

Prefekt Gunnar Schedin
Biträdande prefekt Berith Östlund
Ewa Rolfsman
Studierektor Annika Nilsson
Program
Pär Segerbrant
Fristående kurser
Administratör Charlotta Jarl
Administratör (Forskarutbildningen)
Christina Westergren
Studieadm SYV, Spec samt fristående kurser. Reseräkningar, arkiv mm.
Christine Lindström
Studieadm FÖ, FRI, YRK, KPU, ÄMN, VAL/ULV, FLY reseräkningar, leverantörsfakturor, arkivsamordnare m.m
Liselott Engström
Ekonomisamordnare
Margaretha Jonsson
Ekonomiadministratör
Maria Ericsson
Personalsamordnare
Internationell kontaktperson Pär Segerbrant
IT-ansvarig Luis Cobian
Sebastian Bardt
Katalogansvarig Christina Westergren
Christine Lindström
Luis Cobian
Maria Ericsson
Sebastian Bardt
Webbansvarig Andreas Olsson
Björn Sigurdsson
Sebastian Bardt
Arbetsmiljöombud Carl-Magnus Häggström
Kenneth Ekström
Brandskyddsombud Andreas Olsson
Jenny Lindberg
Företrädare för lika villkor Björn Sigurdsson
Företrädare för lika villkor
Inger Landström

Avdelningar


Sidansvarig: Luis Cobian

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap