Arbetar med administration för utbildning på forskarnivå.

Avdelningschef Helene Ärlestig
föreståndare för Centrum för skolledarutveckling
Studierektor Katarina Norberg
Centrum för skolledarutveckling
Ulf Leo
Centrum för skolledarutveckling
Administratör Ewa Morén
Ekonomiadministratör
Linn Antonsson
Utbildningsadministratör
Katalogansvarig Christina Boström
Marie Olsson

Sidansvarig: Marie Olsson

Utskriftsversion