Annica Höglund, kommunikatör

Katalogansvarig Webbansvarig IT-ansvarig

Studenthälsan Ledning/kommunikation Studievägledning och studentstöd

Handlägger tillgodoräknande och examen

Helena Lindvall, chef, enhet, bitr

Områdeschef Biträdande enhetschef

Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Maria Lindahl Fahlen, samordnare

Företrädare för lika villkor

Studievägledning och studentstöd

Thomas Wahlström, studievägledare

Företrädare för lika villkor

Studievägledning och studentstöd

Enhetschef Peder Tjäderborn
Enhetschef
Biträdande enhetschef Helena Lindvall
Områdeschef Erik Ångman
Områdeschef Ladokgruppen
Helena Lindvall
Områdeschef Studievägledning och studentstöd
Åsa Vännman
Områdeschef Antagningen
Studievägledare Arne Hallgren
Karin Persson
Linda Lindgren
Åsa Hammarberg
IT-ansvarig Annica Höglund
Arne Hallgren
Katalogansvarig Annica Höglund
Erik Ångman
Francine Ferretti Horst
Åsa Vännman
Webbansvarig Annica Höglund
Informatör och Portalredaktör
Arbetsmiljöombud Christina Stoltz
Victoria Bernhardtson
Företrädare för lika villkor Maria Lindahl Fahlen
Thomas Wahlström

Sidansvarig: Åsa Vännman

Utskriftsversion