Kanslichef Jeanette Dareblom
Administratör Christine Lövtrup
Budgetsamordnare. Ansvarar för budget, uppföljning, bokslut och andra ekonomiska frågor inom fakulteten. Fungerar som institutionernas kontaktperson. Ger information och utbildning inom dessa områden.
Kathrine Flyborg
Kanslisekreterare. Ansvarar för kansliets löpande administrativa och ekonomiska arbete. Sekreterare i fakultetsnämnd och Arbetsutskott.
Per Melander
Informatör. Ansvar för intern och extern information. Skriver pressmeddelanden och artiklar samt bistår journalister att hitta rätt person när de söker experter. Tar fram informationsmaterial om forskning och utbildning. Arrangerar populärvetenskapliga evenemang. Ansvarar också nyhetsbladet Humfaktuellt som riktar sig till våra anställda. Ansvarar också för fakultetens webbplats.
Therese Ekström
Informatör. Therese kommer att ha huvudansvar för utbildningskommunikation, t ex mässor/gymnasiebesök, studentambassadörsutbildning, "student för en dag", sommarringning, olika kampanjer osv.
Åsa Karlsson Sjögren
Dekan
Katalogansvarig Kathrine Flyborg
Webbansvarig Per Melander
Informatör. Ansvar för intern och extern information. Skriver pressmeddelanden och artiklar samt bistår journalister att hitta rätt person när de söker experter. Tar fram informationsmaterial om forskning och utbildning. Arrangerar populärvetenskapliga evenemang. Ansvarar också nyhetsbladet Humfaktuellt som riktar sig till våra anställda. Ansvarar också för fakultetens webbplats.
Therese Ekström

Sidansvarig: Kathrine Flyborg

Utskriftsversion