Undervisar och förmedlar processer och datorstödda verktyg, till designstudenterna, för att skapa 3D-modeller och presentationer.

Prefekt Thomas Olofsson
Ställföreträdande prefekt Åsa Boily
Programansvarig Christoffel Kuenen
Programansvarig masterprogrammet i interaktionsdesign
Demian Horst
Programansvarig masterprogrammet i transportdesign
Per Sihlen
Programansvarig kandidatprogrammet i industridesign
Thomas Degn
Programansvarig masterprogrammet i produktdesign
Administratör Adrian Löwander
Institutionsadministratör, administratör BFA
Birgitta Sundberg
Utbildningssamordnare
Sara Eriksson
Personaladministratör, Internationell Koordinator
IT-ansvarig Peder Fällefors
Katalogansvarig Peder Fällefors
Sara Eriksson
Sven-Erik Hilberer
Webbansvarig Elin Kolterjahn
Jens Persson

Sidansvarig: Peder Fällefors

Utskriftsversion

Kontaktinformation