Umeå universitets kursplanesök

Sökning efter kursplan kan göras utifrån hela eller delar av kurskoden och/eller kursbenämningen. Den kursplan som visas är den senast fastställda. Äldre versioner av den aktuella kursplanen återfinns under ”Arkiv kursplan” som visas som relaterad information på en framsökt kursplansida.

Observera att det endast går att söka fram kursplaner som är fastställda i enlighet med högskoleförordningen gällande från och med 1 juli 2007. Ifall den sökta kursplanen inte skulle finnas tillgänglig via denna tjänst bör du kontakta kursansvarig institution.

Kursplanesök


Sök kursplan

Benämning

Kurskod

Institutionskod