Umeå universitets utbildningsplanesök

Sökning efter utbildningsplan kan göras utifrån programkod eller institutionskod eller att använder dig av drop downen för att leta fram rätt fakultet. Den utbildningsplan som visas är den senast fastställda. Äldre versioner av den aktuella utbildningsplanen återfinns under ”Arkiv utbildningsplan” som visas som relaterad information på en framsökt utbildningsplansida.

Utbildningsplanesök


Sök utbildningsplan

Programnamn

Fakultet